Forumkonferansen 2010

Publisert: 26.05.10

– innholdet kan være utdatert

Temaet er valgt bl.a. på bakgrunn av tilbakemeldinger i evalueringer fra tidligere konferanser og spesielt fra konferansen i 2008 der temaet var lederskap og relasjoner mellom mennesker på arbeidsplassen.

Konflikter på arbeidsplasser

Det kan oppstå typer samarbeidskonflikter på en arbeidsplass: Eksempler på dette kan være konflikter mellom ansatt og leder, mellom tillitsvalgt og leder, mellom en eller flere ansatte, mellom tillitsvalgte og medlem, mellom tillitsvalgte osv..

4 hovedtyper

Som regel kan konflikter og konflikttemaer deles inn i 4 hovedtyper: Verdikonflikt, personkonflikt, interessekonflikt og samarbeidskonflikt.

Hovedtema på denne konferansen er samarbeidskonflikt, men øvrige konflikttyper vil også kunne bli berørt underveis.

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse om samarbeidskonflikter som kan oppstå og hvordan håndtere og forebygge disse.

Kontaktperson

Eventuelle spørsmål om konferansen/kurset kan rettes til forbundssekretær roar.gundersen@elogit.no

Påmelding

Påmeldingsfrist: Fredag 20. august 2010.

Påmelding kan sendes allerede nå til avdelingssekretær christine.bar@elogit.no

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.