Forumkonferansen 2010

- innholdet kan være utdatert

Temaet er valgt bl.a. på bakgrunn av tilbakemeldinger i evalueringer fra tidligere konferanser og spesielt fra konferansen i 2008 der temaet var lederskap og relasjoner mellom mennesker på arbeidsplassen.
Konflikter på arbeidsplasser
Det kan oppstå typer samarbeidskonflikter på en arbeidsplass: Eksempler på dette kan være konflikter mellom ansatt og leder, mellom tillitsvalgt og leder, mellom en eller flere ansatte, mellom tillitsvalgte og medlem, mellom tillitsvalgte osv..
4 hovedtyper
Som regel kan konflikter og konflikttemaer deles inn i 4 hovedtyper: Verdikonflikt, personkonflikt, interessekonflikt og samarbeidskonflikt.
Hovedtema på denne konferansen er samarbeidskonflikt, men øvrige konflikttyper vil også kunne bli berørt underveis.
Kurset skal gi en grunnleggende forståelse om samarbeidskonflikter som kan oppstå og hvordan håndtere og forebygge disse.
Kontaktperson
Eventuelle spørsmål om konferansen/kurset kan rettes til forbundssekretær roar.gundersen@elogit.no
Påmelding
Påmeldingsfrist: Fredag 20. august 2010.
Påmelding kan sendes allerede nå til avdelingssekretær christine.bar@elogit.no