FORUM-konferanse i september

- innholdet kan være utdatert

Konferansen denne gangen er lagt opp som et kurs med tema kommunikasjon.
Kursleder er amanuensis Olav Daae, tilsatt i hovedstilling ved Høgskolen i Harstad og bistilling ved Universitetet i Tromsø.
Daae har lang erfaring i å holde kurs i temaer som arbeidsmiljø (HMS), organisasjonsutvikling, teambuilding, motivasjon, ledelse, ledelsesutvikling, kommunikasjon, konflikt, konfliktløsning, samarbeidsproblematikk mm. 
Foreløpig program.