Fortsetter verveprosjektet til 2015

Publisert: 21.12.12

– innholdet kan være utdatert

Ja, forbundets sentrale verveutvalg var meget optimistiske på vegne av organisasjonen. Vi lykkes ikke med målsettingen, men har gjort mange erfaringer som skal brukes i de kommende år, sier forbundets verveansvarlig, nestleder Vidar Hennum.

Viktige erfaringer

Én av erfaringene er viktigheten av bevaring og gjenvinning av medlemmer. Forbundet har hatt en egen prosjektsekretær i andre halvdel av 2012, som har fulgt opp medlemmer som av ulike årsaker har vært på vei ut av forbundet. Dette delprosjektet har vært meget vellykket og resultatet er at oppfølgingen har ”ført” medlemmer tilbake til forbundet.

Noen av resultatene
  • Aldri hatt flere innmeldinger enn i 2012 (ca. 3 200)
  • Medlemsbevaringen kom sent igang (1. august)
  • Gjenvinning på 66 %.
Landsmøtet neste

– Verveutvalget har vurdert det slik totalresultatet av satsingen i 2012 er så positive at trykket og innsatsen må fortsette. Men, vi skaper oss litt mer handlingsrom ved at målet om 40 000 skal nås innen landsmøtet i 2015, sier verveansvarlig Hennum.

Hennum understreker at forbundet går inn i 2013 med stort fokus på verving, at medlemsbevaringen styrkes ytterligere, at månedsrapporteringen med bruttotall fortsetter og at det satses på ulike former for premiering.

Godt nytt verveår!

– Dessuten har vi laget et nytt design for aksjonen for å inspirere organisasjonen og gi ny giv til den videre aksjonen fram mot landsmøtet. Det nye designet presenteres på nyåret, avslutter Vidar Hennum og ønsker hele organisasjonen god jul og et godt nytt verveår.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.