Fortsatt nei til offentlig dumping

Publisert: 17.11.11

– innholdet kan være utdatert

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) åpnet tidligere i år formell sak mot Norge om forskriften, som har ILO-konvensjon 94 som bakgrunn.

EU-prinsipper

Regjeringen mener forskriften ivaretar arbeidstakere og reduserer sosial dumping, mens ESA mener forskriften ikke ivaretar arbeidstakere og at den hindrer prinsippene om fri flyt og likebehandling.

Små tilpasninger

Regjeringen hadde frist til å svare ESA innen 15. november og arbeidsminister Hanna Bjurstrøm har gjort små endringer i forskriften. Bjurstrøm påpeker at hovedinnholdet i forskriften ligger fast.

– Vi gjør ingen endringer i arbeidstakernes rettigheter, og det er svært viktig, sier Hanne Bjurstrøm til Frifagbevegelse.

Regjeringens brev til ESA (engelsk).

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.