Forslag til Fagopplæringsprisen 2012

Publisert: 19.09.12

– innholdet kan være utdatert

Oslo kommunes fagopplæringspris deles ut til en opplæringsbedrift som har utmerket seg med god opplæring av lærlinger og/eller lærekandidater.

Årets pris deles ut 20. november i Oslo rådhus forbindelse med fag- og svennebrevutdelingen.

Hvem er kandidat?

Kandidater til prisen kan være lærebedrifter, opplæringskontorer og opplæringsringer i Oslo som driver systematisk opplæring av lærlinger og/eller lærekandidater. Kandidatene må gjennom sin opplæringsvirksomhet ta samfunnsmessig ansvar for læring og kompetanseutvikling utover det som er normalt.

Hvem kan foreslå?

Forslag på kandidater kan sendes inn av laug, bransjeforeninger, fagforeninger, prøvenemnder og andre med tilknytning til og interesse for fagopplæring i arbeidslivet.

Mer informasjon:

Mer informasjon og statuttene for fagopplæringsprisen fås ved henvendelse til:
Utdanningsetaten, Avdeling for fagopplæring
v/ Thomas Nordli Andersen – tel. 23 43 03 24
eller Statutter for Oslo kommunes fagopplæringspris

Forslag sendes:

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.