Forskningsløft for energi

Publisert: 17.02.11

– innholdet kan være utdatert

De tre sentrene vil være en tilvekst til de åtte etablerte forskningssentrene innenfor energiteknologi. Sentrene vil få om lag 200 millioner kroner i støtte over en periode på åtte år.

– Vi trenger mer kunnskap om rollene til de ulike aktørene og sammenhengen mellom markeder, ny teknologi og internasjonale forhold. Samfunnsvitenskaplig kunnskap og forskning står helt sentralt i utformingen av fremtidens energipolitikk. Etableringen av de nye forskningssentrene er en del av regjeringens langsiktige satsing på fornybare og klimavennlige energiløsninger, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

To forskningssentre vil ledes fra Oslo og ett fra Trondheim:

·         CenSES ledes av NTNU og skal bidra med et faktabasert kunnskapsgrunnlag for strategiske beslutninger i forvaltning og næringsliv.

·         CREE ledes av Frischsenteret og skal bidra til innsamling og utvikling av kunnskap om hvordan rammebetingelsene påvirker både energimarkedet og teknologisk utvikling.

·         CICEP ledes av CICERO og har hovedfokus på forskning om internasjonal klima- og energipolitikk.

Utviklingen av samfunnsvitenskapelige og samfunnsøkonomiske metoder og modeller vil være en viktig del av sentrenes arbeid. Sentrene skal ha fremragende kompetanse på sentrale temaområder og skal ha et flerfaglig samarbeid.

FME-ene samler ledende forskningsmiljøer innenfor prioriterte temaområder. Det er allerede etablert åtte FMEer innenfor CO2-håndtering, sol, havvind, bioenergi, energiplanlegging og energieffektivisering. Sentrene samarbeider også med internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg står næringslivet og brukerne sentralt i sentrene og bidrar med medfinansiering.

Sentersatsingen ble initiert av den nasjonale energiforskningsstrategien Energi21.

Mer informasjon på Norges forskningsråd sin hjemmeside.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.