Forsker på effekt av boreslam

Publisert: 02.06.10

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsmiljøet offshore er stadig oppe til debatt. Hvordan påvirkes arbeiderne av å jobbe med ulike stoffer, hvilke egenskaper har stoffene og hvilken grad er dette skadelig for arbeiderne? Bransjen selv ser behov for å få mer kunnskap om dette området, og STAMI er nå startfasen av et prosjekt for å avdekke om arbeidsmiljøet på boredekk kan gi uheldige effekter på lungene.

Kort om undersøkelsen

64 boredekksarbeidere blir studert før, under og etter et 14-dagersskift. Formålet er å studere personbåren eksponering, lungefunksjon og biomarkører for påvisning av skade i lungene og mulig inflammasjon. Lungefunksjonsmålingene vektlegger spesielt måling av lungenes evne til gassutveksling. Alle individer undersøkes på helikopterteminalen før de reiser ut, og når de kommer hjem etter skiftet.

I tillegg til boredekksarbeiderne vil 64 andre offshorearbeidere bli undersøkt som kontroller. Både boredekksarbeidere og kontroller vil være i aktiv offshorevirksomhet relatert til oljeboring.

Kilde: Statens arbeidsmiljøtilsyn (STAMI).

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.