– Fornøyd med Vegvesenets reaksjon

- innholdet kan være utdatert

KB Electrotech AS er en bedrift som har drevet med sosial dumping i stor skala. Takket være innsatsen til forbundets distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane, har forbundet kunnet avsløre forholdene hos KB Electrotech.

Underbetalte montører


– Selskapet har hatt store oppdrag for Vegvesenet og ingen norske bedrifter har kunne vært i nærheten av å innlevere anbud til de priser KB Electrotech har tatt oppdragene til. Hele deres anbudspolitikk har gått ut på å underbetale montørene i forhold til tariffavtalen og derfor har de kunne tatt oppdragene til så lav anbudssum, sier Jan Henrik Larsen.

Nyttig arbeid


Norsk Teknologi bør også merke seg nytten av det arbeidet våre lokale fagforeninger nedlegger i å bekjempe sosial dumping, avslutter Larsen med.»