Forhandlingsstart Sykehuspartner

- innholdet kan være utdatert

Bedriften har ca 1 400 ansatte spredt på avdelinger i Porsgrunn, Grimstad, Drammen, Oslo, Fredrikstad, Gjøvik og Hamar, samt mindre enheter i Tønsberg, Tynset, Sørlandet sykehus og Lillehammer.

Sykehuspartner har overordnet ansvar for IKT, HR og innkjøpstjenester til alle sykehusene i regionen og leverer og drifter tjenester innen disse kategoriene.

EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg består av Hjørdis Henriksen, Jan Henrik Larsen og Reidunn Wahl.