Forhandlings-løsning for Broadnet

Publisert: 03.06.14

– innholdet kan være utdatert

– Gjentatte møter på bedriften og bistandsforhandlinger med LO Stat og Spekter ga ikke resultater, og derfor var det nødvendig med fase 3-forhandlinger, forklarer forbundssekretær Reidunn Wahl.

Økonomisk resultat
  • Det gis et generelt tillegg på 12 500 kroner per år med virkning fra 1. april 2014.
  • Det gis ytterligere et tillegg på 4 500 kroner per år til medlemmer med lønn under 375 000 kroner.

– I tillegg avsettes det en pott til individuell fordeling etter lønnssamtaler hvor EL & IT Forbundets tillitsvalgte konsulteres, forteller Wahl.

Andre resultater

I tillegg skal det nedsettes en arbeidsgruppe mellom Broadnet og organisasjonene som skal drøfte stillingsstruktursystem. Det skal også foretas en redaksjonell gjennomgang av Avtale om vaktordninger.

– Det er viktig at forbundet verver flere medlemmer i IT-bedrifter som Broadnet, sier Wahl.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.