Forhandlings-løsning for Broadnet

- innholdet kan være utdatert

– Gjentatte møter på bedriften og bistandsforhandlinger med LO Stat og Spekter ga ikke resultater, og derfor var det nødvendig med fase 3-forhandlinger, forklarer forbundssekretær Reidunn Wahl.

Økonomisk resultat
– I tillegg avsettes det en pott til individuell fordeling etter lønnssamtaler hvor EL & IT Forbundets tillitsvalgte konsulteres, forteller Wahl.

Andre resultater


I tillegg skal det nedsettes en arbeidsgruppe mellom Broadnet og organisasjonene som skal drøfte stillingsstruktursystem. Det skal også foretas en redaksjonell gjennomgang av Avtale om vaktordninger.
– Det er viktig at forbundet verver flere medlemmer i IT-bedrifter som Broadnet, sier Wahl.