Forhandlinger på Energi Norge-avtalen

Publisert: 20.05.14

– innholdet kan være utdatert

Forhandlingene ledes av forbundets forhandlingsleder Jan Olav Andersen. Med seg i forhandlingsutvalget har han Svein Davidsen, Åge Andersen, Mariann Willumsen, Johan Ekeland, Bjørnar Dahle, Roger Nordland og forbundssekretær Jarle Eide.

Marianne Hansen Heien er med fra Fagforbundet.

I tillegg stiller forbundssekretærene Bjørn Fornes og ungdomssekretær Dagfinn Svanøe som bisittere.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.