Forhandlinger på Energi Norge-avtalen

- innholdet kan være utdatert

Forhandlingene ledes av forbundets forhandlingsleder Jan Olav Andersen. Med seg i forhandlingsutvalget har han Svein Davidsen, Åge Andersen, Mariann Willumsen, Johan Ekeland, Bjørnar Dahle, Roger Nordland og forbundssekretær Jarle Eide.
Marianne Hansen Heien er med fra Fagforbundet.
I tillegg stiller forbundssekretærene Bjørn Fornes og ungdomssekretær Dagfinn Svanøe som bisittere.