Forhandlinger om arbeidstiden

- innholdet kan være utdatert

BusinessEurope, hvor NHO er med, har sagt ja til dette og nå inviterer  DEFS sine medlemsorganisasjoner om å godkjenne eller forkaste et forhandlingsmandat. Samtidig har EU-kommisjonen nå innledet en klagesak mot to EU-land som bryter med direktivets regler. Det gjelder leger som arbeider inntil 100 timer i uka.
Den europeiske faglige samorganisasjonen , DEFS, er spurt om man vil forhandle om endringer i EUs arbeidstidsdirektiv. Dette skulle ha skjedd for flere år siden, men det første forsøket på det strandet i Europaparlamentet. Nå er det kommet opp igjen, men denne gangen kan det bli slik at det er arbeidslivets parter som skal drøfte endringer og eventuelt bli enige om disse.
Les med på LOs hjemmeside.