Forhandlingene i Helseforetakene ferdig

Publisert: 04.07.14

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundets forhandlingsutvalg har tidligere oppnådd enighet om
overenskomstens B-del i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Oslo
universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og sammen med Fagforbundet ved
Sørlandet Sykehus.

Partene ble også enige om endring i sosiale bestemmelser slik at § 7.1
Yrkesskade nå har fått følgende ordlyd i andre avsnitt:
…. Bestemmelsen gjelder også i de tilfeller en arbeidstaker blir skadet
som følge av vold og/eller trusler fra pasient/bruker på fritiden og som
medfører hel eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.

– Oppgjøret skal nå ut på uravstemning blant medlemmene og materiell er
under produksjon. LO Stat har svarfrist 28. august, men fristen inn til
forbundet vil bli noe tidligere, forteller forbundssekretær Reidunn Wahl
som representerte forbundet i de avsluttende forhandlingene.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.