Forhandlingene i Helseforetakene ferdig

Publisert: 04.07.14

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbundets forhandlingsutvalg har tidligere oppnådd enighet om
overenskomstens B-del i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Oslo
universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og sammen med Fagforbundet ved
Sørlandet Sykehus.

Partene ble også enige om endring i sosiale bestemmelser slik at § 7.1
Yrkesskade nå har fått følgende ordlyd i andre avsnitt:
…. Bestemmelsen gjelder også i de tilfeller en arbeidstaker blir skadet
som følge av vold og/eller trusler fra pasient/bruker på fritiden og som
medfører hel eller delvis arbeidsuførhet eller dødsfall.

– Oppgjøret skal nå ut på uravstemning blant medlemmene og materiell er
under produksjon. LO Stat har svarfrist 28. august, men fristen inn til
forbundet vil bli noe tidligere, forteller forbundssekretær Reidunn Wahl
som representerte forbundet i de avsluttende forhandlingene.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.