Forhandler om KS Bedrift-energiavtalen

- innholdet kan være utdatert

Forhandlingsutvalget består av:
Geir Tore Mjønes, Helge Grønning, Rolf Bersås, Arvid Johannessen, 
Kåre Finjord, forbundssekretærene Bjørn Fornes og Jarle Eide og forhandlingsleder Jan Olav Andersen.