Foreslår fradrag for enøk-tiltak

- innholdet kan være utdatert

I Sundvollen-erklæringen har regjeringen forpliktet seg til å gjennomføre en slik fradragsordning. Nå har regjeringen fått et konkret forslag som kan bidra til at de får fortgang i saken.

NBBL mener en slik ordning vil være lønnsom både for boligeiere og miljøet. Nordmenn bruker hvert år over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av sine boliger. NBBL tror en skattefradragsordning for enøk-tiltak vil vri en større andel av investeringene mot å gjøre norske hjem mer energismarte.


Les mer her.