Forbundsleder Felix diskuterer vikarbyrådirektivet

- innholdet kan være utdatert