Forbundet støtter Sekos arbeidskamp

- innholdet kan være utdatert

Over 300 lokførere og konduktører på Øresundstogene og Snälltoget (Åre-Malmø) streiker mot Veolias varsel om å si opp 250 ansatte for så å tilby dem deltidskontrakter ned på timenivå.
Den 17. juni blir streiken trappet opp med ytterligere 60 medlemmer på toget ”Kustpilen” (Linkøping).
Jernbanestrekningene i Sverige driftes etter anbudsprinsippet. Veolia har vunnet en rekke av anbudene ved å ha lavest pris. Det er åpenbart at Veolia skal dekke inn dette med å fjerne heltidsansatte og erstatte dem med timebaserte, gjerne på tilkalling.
I denne saken ser vi privatiseringen og konkurranseutsettingens sanne ansikt.
Dumping av de ansattes vilkår skal skape profitt for kommersielle aktører på alle samfunnets områder.
Dette er et angrep på alt det fagbevegelsen står for, og fagbevegelsen må stå sammen om å slå dette tilbake.
EL & IT Forbundet i Norge støtter våre fagforeningskamerater i Seko i deres kamp for ordnede arbeidsforhold og mot angrep på faglige rettigheter!

Faktaboks:


Seko er et svensk fagforbund innen LO som organiserer 120 000 medlemmer innen ni bransjer: Civil, energi, försvar, post, sjöfolk, tele, trafik, vård, väg och ban.

Veolia Transport AB er et selskap med 3 800 ansatte i Sverige. Hovedbeskjeftigelsen er buss og togtrafikk.

Almega er en arbeidsgiverorganisasjon som bl.a. organiserer ”Spårtrafikföretagen”.