Forbundet søker administrasjons-sekretær

Publisert: 17.08.11

– innholdet kan være utdatert

Administrasjonssekretæren har ansvar for at politisk ledelse kan utføre sine oppgaver mest mulig effektivt, blant annet å legge til rette for arrangementer, reiser og møtevirksomhet. Stillingen innebærer også å forberede og være møtesekretær for forbundets valgte organer; arbeidsutvalg, forbundsstyre og landsstyre.

Du bør ha bred erfaring fra kontorarbeid, evne til å arbeide selvstendig, gode norsk- og engelskkunnskaper og interesse for de politiske prosessene. Du må inneha gode IT-kunnskaper, og spesielt ønskelig med ferdigheter på Excel og PowerPoint. Vårt medlemssystem er basert på Lotus Notes, og det er derfor en fordel med kompetanse på dette programmet, men ingen krav da opplæring blir gitt. Vi ser det som en fordel at du har kjennskap til medlemsorganisasjoners struktur.

Les hele utlysingsteksten.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.