Forbundet minner om:FORUM-konferansen

Publisert: 25.08.14

– innholdet kan være utdatert

I innledning og senere diskusjon om mellommenneskelige forhold er det to sentrale spørsmål:

 • Hva skaper et godt arbeidsmiljø?
 • Hva er min rolle?

Etter lunsj er kommunikasjon og dialog temaet. Kommunikative ferdigheter er vårt viktigste verktøy i arbeidslivet.

Og du tror kanskje du kan alle teoriene? Kursleder Olav Daae kan antagelig fortelle deg noe annet.

 • Hvordan er det med dine kommunikative ferdigheter?
 • Kan vi forbedre vår kommunikative kompetanse?
 • Hva kjennetegner god informasjon?
Dag 2

Den andre konferansedagen den 17. september skal amanuensis Olav Daae kurse deltakerne i konfliktbehandling.

 • Hva er en konflikt?
 • Kan konflikter «dø»?
 • Hvis ja, hvor blir det av dem?
 • En organisasjon uten konflikter en død organisasjon.

 

I forlengelse av konfliktbehandling skal konferansene diskutere:

 • Den gode samtalen vs. den vanskelige samtalen
 • Den nødvendige samtalen, kan vi lære teknikkene?

Påmelding sendes forbundssekretær Asghar Ali innen 1. september, som er ny påmeldingsfrist.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.