Forbundet anbefaler JA i uravstemning for LHL

Publisert: 15.02.17

– innholdet kan være utdatert

Resultatet etter streiken i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) er ute til uravstemning.

– EL og IT Forbundet anbefaler medlemmene å stemme JA til oppgjøret, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

De viktigste elementene i resultatet er:

  • Et generelt tillegg til alle på 11 000 kroner med virkning fra 1. mai 2016.
  • Heving av kvelds- og nattillegg
  • Ny pensjonsordning med 6 prosent innskudd fra arbeidsgiver og 1 prosent innskudd fra de ansatte for lønn mellom 0 og 12 G.
  • Avtalte kompensasjonsordninger ved overgang til ny ordning.
  • Utvalg som skal undersøke alternative pensjonsmodeller – herunder ytelsespensjon, innskuddspensjon og hybridpensjon. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1. mars 2018.

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) meldte seg ut av Virke og inn i Spekter våren 2016.  Forhandlinger om B-del førte ikke fram, meklingen var resultatløs og det ble gjennomført streik fra 1. – 3. februar 2017.

Stemmeseddel må være EL og IT Forbundet i hende innen 22. februar.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.