Forbundet anbefaler JA i uravstemning for LHL

- innholdet kan være utdatert

Resultatet etter streiken i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) er ute til uravstemning.

– EL og IT Forbundet anbefaler medlemmene å stemme JA til oppgjøret, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

De viktigste elementene i resultatet er:

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) meldte seg ut av Virke og inn i Spekter våren 2016.  Forhandlinger om B-del førte ikke fram, meklingen var resultatløs og det ble gjennomført streik fra 1. – 3. februar 2017.

Stemmeseddel må være EL og IT Forbundet i hende innen 22. februar.