Folkestreik i Sør-Korea

- innholdet kan være utdatert

Sør-Koreas faglige hovedorganisasjon KCTU gjennomfører i dag en nasjonal «folkestreik» sammen med en rekke andre brede sosiale bevegelser. De vil marsjere under slagordet «Etter ett år under president Parks regjering, orker vi ikke mer!»

Angriper rettigheter


Menneskerettigheter og faglige rettigheter har blitt angrepet en rekke ganger det siste året. Det har blitt stadig farligere å organisere streiker i Parks Korea. Fagforeningene er under angrep.

Epostkampanje


Fagbevegelsen over hele verden krever at alle fagforeningsaktivister løslates. Derfor har International Trade Union Confederation (ITUC), der alle de store norske hovedorganisasjonene er med, bedt LabourStart om å sette i gang en epostkampanje.
Delta i epostkampanjen her.