Folkehjelpa får TV-aksjonen 2011

- innholdet kan være utdatert

Det var 10 organiasjonerorganisasjoner som søkte om å få TV-aksjonen.
Norsk Folkehjelp la i sin søknad vekt på at fjerning av miner og klasevåpen vil bidra til å skape trygghet som igjen åpner mulighet for gjenoppbygging og utvikling av områder som lenge har vært avstengt på grunn av trusselen fra eksplosivene. Norsk Folkehjelp har derfor gitt TV-aksjonen 2011 slagordet ”Fra frykt til trygghet”.
Norsk Folkehjelp har fått TV-aksjonen to ganger tidligere, i 1983 og 1994.
Les mer om dette på frifagbevegelse.no.