Folk forandrer verden!

Publisert: 19.04.13

– innholdet kan være utdatert

Norsk Folkehjelp jobber for demokrati og en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser i over 20 land. Bli med i mobiliseringen for demokrati og en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser! Folkelig mobilisering ansvarliggjør myndighetene.

Din mening er viktig! Og ditt bidrag er viktig!

Støtt Norsk Folkehjelps arbeid på «Giverkonto: 9001 08 76000» eller send SMS «1.mai» til 2160 (Meldingen koster 50 kr).

Frihet til ytringer og organisering

Ytrings- og organisasjonsfrihet og retten til å delta i politisk arbeid er grunnleggende i et demokrati. Disse rettighetene er under hardt press i mange land – eksempelvis Colombia, Myanmar og Palestina.

Viktig bidragsyter i Sør-Afrika

– I Sør-Afrika ga Norsk Folkehjelp støtte til apartheidmotstanderne og drev flyktningeleirer for ANC og andre grupper i eksil. Ville motstandsbevegelsen felt apartheidregimet uten vår og andres støtte fra det internasjonale samfunn? Sikkert, men de sier selv det ville tatt lenger tid, sier generalsekretær Liv Tørres.

Tostatsmodellen – en felles sak

– Splittelsen mellom Vestbredden og Gaza er et sår i det palestinske samfunnet og en palestinsk stat må være et felles prosjekt, sa utlandssjef i Norsk Folkehjelp Orrvar Dalby under besøket tidligere i år etter bombingen på Gaza.

– Vi opplever at folk på grasrota som vi snakker med sterkt ønsker palestinsk forsoning og den viktige meldingen vi blir møtt med fra våre partnere er at det er avgjørende at det internasjonale samfunn nå støtter palestinsk forsoning og politisk samling, fortsetter han.

Rettferdig fordeling

Fagbevegelsen slåss for rettferdig fordeling av mat og ressurser, og krever at norsk utviklingspolitikk må bidra til å redusere forskjeller. Vi samarbeider med folk som organiserer seg i andre deler av verden for at de skal bli sterkere og ha større mulighet til å få gjennomslag for sine krav.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.