Følg kartellkonferansen på web-tv

- innholdet kan være utdatert

På programmet i dag står inkludering og integrering, med innledere som Lars Østby (SSB) Elisabeth Eide (professor i journalistikk) og Akhenaton Oddvar De Leon fra Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD).
Målet med temaet er å sette søkelyset på inkluderingsdebatten i Norge gjennom ulike innfallsvinkler.
Fagligpolitisk med Jens og Roar
Samme dag innleder Jens Stoltenberg og Roar Flåthen til faglig-politisk debatt, før statsråd i FAD, Rigmor Aasrud avslutter dagen.