Flere seniorer jobber-færre blir uføre

- innholdet kan være utdatert

Andelen seniorer i jobb har økt betydelig i løpet av den siste tiårsperioden og de har stått for halvparten av den samlede sysselsettingsveksten.

Færre uførepensjonister


Den gode jobbutviklingen er reflektert i at også andelen uførepensjonister har gått mye ned.
Ser en bort fra seniorene, har antallet uførepensjonister gått ned med 7 000 fra 2001.
Last ned samfunnsnotatet.