Flere medlemmer og tariffavtaler

Publisert: 19.06.18

– innholdet kan være utdatert

Hittil i år har EL og IT Forbundet fått 1511 nye medlemmer. Det er opprettet nye tariffavtaler i 37 nye bedrifter.

Vidar Hennum, nestleder i forbundet og ansvarlig for verving, er fornøyd med innsatsen som gjøres for å øke antallet medlemmer.

– Verving og opprettelse av nye avtaler er noe av det aller viktigste vi gjør i forbundet. Vår styrke er basert på hvor store vi er og at vi har gode tariffavtaler for medlemmene våre, sier Hennum.

Forbundet har per 19. juni 38379 medlemmer. Dette er 440 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

Dette er tall som lover godt for medlemsveksten totalt i 2018. I september vil det arrangeres en verveuke der hele organisasjonen jobber med å verve flere medlemmer.

– Vi regner med å få en bra medlemsvekst dette året. Mange tillitsvalgte og medlemmer jobber godt med verving, sier Hennum.

Verveinnsatsen trappes opp

EL og IT Forbundet trapper opp innsatsen gjennom en verveuke til høsten (uke 38). Da skal det verves enda flere nye medlemmer, samtidig som vi retter en ekstra innsats mot å hindre utmeldinger.

– Det er sikkert ulike grunner til at folk velger å melde seg ut, men alle er nok ikke like gjennomtenkt eller beviste. Erfaringene våre viser at mange melder seg inn igjen når vi gjør dem oppmerksomme på hva de mister. Og av og til er det så enkelt som at personen ikke er klar over at medlemskapet har opphørt, sier Hennum og oppfordrer alle tillitsvalgte og medlemmer til bli med på verveuka.

Ny vervehåndbok

Forbundskontoret har lagd en ny vervehåndbok med nyttig tips. Den kan fritt lastes ned her. Distrikter, fagforeninger og klubber kan bestille papirutgaven fra Web2Print

Relevante artikler

Avvikende åpningstider i mars og april 2022
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.