Flere er organisert

- innholdet kan være utdatert

De store hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne organiserer omtrent 93 prosent av alle medlemmene i arbeidstakerorganisasjonene.

På arbeidsgiversiden er det kun mindre endringer i antall medlemsbedrifter.


Les mer hos Statistisk sentralbyrå.