Felix: Stø kurs

- innholdet kan være utdatert

– Det leveres i annerledeslandet. Her peker pila oppover, i landene rundt oss sliter de. Vi har lav ledighet, høy sysselsetting, høy reallønnsvekst og voksende bruttonasjonalprodukt (BNP), konstaterer Felix overfor Nettverk. Han mener de rødgrønne partiene etter åtte år i regjering har levert innenfor valgløftene.

– Når det er sagt hadde vi selvfølgelig ønsket oss at ting hadde gått enda raskere og med enda større vekt på det vi anser som viktig, sier Felix. Men han er i utgangspunktet enig i handlingsregelen og at det settes tak på hvor mye oljepenger som kan brukes.


– Skulle man hatt et markant behov for å hente inn mer midler måtte man i første rekke begrenset den private veksten, gjennom for eksempel å øke skatten for de aller rikeste, mener Felix.


Les hele intervjuet med forbundslederen på Nettverk1.no.


Les også mer om statsbudsjettet på Frifagbevelses samleside.