Feil fra Sparebank 1

- innholdet kan være utdatert

LO har et utstrakt samarbeid med Sparebank 1, blant annet om LOfavør-tilbud for medlemmer av LOs forbund. Derfor har LO behov for å korrigere vesentlig feilinformasjon om norske arbeidstakere gitt av sjeføkonomen i Sparebank 1 i Aftenposten.


Påstanden om at  «Vi jobber stadig kortere arbeidsuker» er helt feil om norske arbeidstakere. Normalarbeidstiden i løpet av den uke har ikke vært endret siden 1987. 


Om man ser på faktisk arbeidede timer er påstanden også gal. Ser vi bort fra et enkeltår med nedgang etter finanskrisen, er også gjennomsnittelig arbeidstid preget av stabilitet og snarere en svak øking.


Les hva LO skriver på lo.no.