Fattigdommen kraftig redusert

- innholdet kan være utdatert

Verdens målsetting om å halvere den ekstreme fattigdommen innen 2015, forbedre levekårene i slumområder, øke tilgangen til rent vann, er oppnådd. Det samme er målet om at like mange jenter som gutter skal få grunnskoleutdanning.

Gledelig


– Det er gledelig med fremgang på flere områder, men dessverre ser det ikke ut til at verden klarer å nå de fleste av tusenårsmålene til FN innen fristen i 2015. Eksempel på dette er mødre- og barnehelse, og målet om å sikre miljøet, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. Han ser med uro på at bistanden til de aller fattigste landene har gått ned.
– Alle ledere må trappe opp innsatsen for å holde løftene de ga verdens befolkning for over ti år siden. Mer rettferdige systemer for internasjonal handel må på plass. Dessuten er det urovekkende at bare fem land i verden gir bistand tilsvarende 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI). Større innsats trengs for at alle mennesker skal kunne leve gode liv, sier Holmås.