Fattigdommen kraftig redusert

Publisert: 04.07.13

– innholdet kan være utdatert

Verdens målsetting om å halvere den ekstreme fattigdommen innen 2015, forbedre levekårene i slumområder, øke tilgangen til rent vann, er oppnådd. Det samme er målet om at like mange jenter som gutter skal få grunnskoleutdanning.

Gledelig

– Det er gledelig med fremgang på flere områder, men dessverre ser det ikke ut til at verden klarer å nå de fleste av tusenårsmålene til FN innen fristen i 2015. Eksempel på dette er mødre- og barnehelse, og målet om å sikre miljøet, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. Han ser med uro på at bistanden til de aller fattigste landene har gått ned.

– Alle ledere må trappe opp innsatsen for å holde løftene de ga verdens befolkning for over ti år siden. Mer rettferdige systemer for internasjonal handel må på plass. Dessuten er det urovekkende at bare fem land i verden gir bistand tilsvarende 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI). Større innsats trengs for at alle mennesker skal kunne leve gode liv, sier Holmås.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.