HMS konferansen

Forbundets HMS konferanse arrangeres årlig og er en viktig arena for verneombud og tillitsvalgte med interesse for vernearbeidet.

Konferansen har dagsaktuelle saker på dagsorden med dyktige innledere på området. Det settes også av tid til diskusjon på tema som forbundets HMS utvalg arbeider med.

Hensikten med konferansen er å styrke verneombud/HVO og tillitsvalgtes kompetanse innenfor områdene arbeidsliv, helse, miljø og sikkerhet.

HMS-utvalg i distriktene, verneombud/HVO i klubben og tillitsvalgte med interesse for HMS-arbeid.

Meld din interesse

Ønsker du å delta på framtidige konferanser rundt dette temaet, kan du melde din interesse ved å fylle inn skjemaet her.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.