Fare for streik i kraftsektoren

Publisert: 15.09.16

– innholdet kan være utdatert

Fristen for enighet er midnatt 22. september. Hele tariffavtalen er tema i meklingen, og ett av de vanskeligste områdene er avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. EL og IT ønsker å beholde dagens ordning, mens KS Bedrift ønsker å svekke den.

– En vakt varer i syv døgn. De blir tøffere og tøffere, med mer ekstremvær, større vaktområder og forventet responstid på null. Det er totalt urimelig å frata vaktene hviledager. Alt vi ber om er å beholde det vi har i dag, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Kan miste nesten 10 hviledager

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er redusert fra 1/5 til 1/7. Beredskapsvaktene i kraftsektoren er på syv døgn, og det er vanlig med vakt hver femte uke. Vaktene mister 73 timer i året i avspasering, med mindre noe annet blir tariffestet.

– Motivasjonen for våre medlemmer til å rykke ut i all slags vær er meget høy og bygger på en forventning om at vakten kompenseres det på en god måte. Denne motivasjonen forsvinner med en slik endring, sier Fornes.

EL og IT Forbundet ønsker å tariffeste en avspaseringsordning som tilsvarer den som ansatte i private energiselskaper har allerede har fått på plass. Det betyr omtrent tre dager med avspasering per vakt.

– Etter syv døgn på jobb og i konstant beredskap trenger man hvilen. Vi kan ikke godta en dårligere ordningen enn den vi har hatt, og som andre beredskapsvakter i sektoren for lengst har fått tariffestet, sier Fornes.

Arbeidsmiljøloven sikrer vaktene omtrent 2 dager.

Obligatorisk og kritisk vaktordning

Beredskapsvakten er én av de mest kritiske vaktordningene i samfunnet. Vaktordningen er pålagt, og det er ikke mulig å si nei til å delta uansett hvor ubekvem arbeidstiden er. Privatpersoner, næringsliv og helsesektoren er helt avhengig av at beredskapsvaktene rykker raskt ut for å gjennomrette forsyningen ved strømbrudd. EL og IT tror at det først og fremst er ønsket om å spare penger som ligger bak.

– Ingen av våre tillitsvalgte sier at de er blitt møtt med andre argumenter enn å spare penger. Vi diskuterer gjerne hvordan kraftselskapene kan gjøre det, men ikke gjennom å frata beredskapsvaktene avspasering, sier Fornes.

Hvem blir tatt ut i streik?

EL og IT Forbundets streikeuttak omfatter 16 virksomheter og til sammen 216 ansatte.  

Hedmark og Oppland

Valdres Energi (30)

Vokks AS (4)

Vokks Nett AS (41)

Buskerud

Øvre Eiker Nett AS (11)

Øvre Eiker Strøm AS (1)

Øvre Eiker Fibernett AS (1)

Øvre Eiker Energi AS (4)

Hurum Kraft AS (3)

Hurum Energiverk AS (12)

Vestfold og Telemark

Kragerø Energi AS (20)

Kragerø Energi Holding AS (4)

Tinn Energi AS (13) – 4 i fiberavd er unntatt

Notodden Energi As (19)

Midt-Telemark Energi AS (19)

Møre og Romsdal

Rauma Energi AS (15)

Trøndelag

Hemne Kraftlag BA (17)

 

Samtlige arbeidstakerorganisasjoner, inkludert NITO og Tekna, var med på bruddet i forhandlingene i vår og skal delta i meklingen.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.