Får kompensert døgndeling av enkeltlugarer

Publisert: 19.06.12

– innholdet kan være utdatert

– Jeg er fornøyd med at vi i EL & IT Forbundet, sammen med Industri Energi og Fellesforbundet, har forhandlet fram en avtale med Oljeindustriens Landsforening (OLF) om lik kompensasjon for alle yrkesgrupper på sokkelen, sier forbundssekretær Trond Løvstakken.

Sikrer lik kompensasjon
– Denne avtalen er nødvendig når vi ser på prosjektene på Gjøa, Skarv, seinfaseprosjektet på Statfjordfeltet og en rekke revisjonsstanser der operatører har fått godkjent bruk av lugardeling («hot-bedding», pullmann-, eller vendbare køyer), uten kompensasjon for ulempene. Avtalen gir ingen åpning for mer lugardeling, men vi er garantert kompensasjon dersom regelverket blir endret. Den sikrer lik kompensasjon i de tilfellene der lugardeling tillates etter Aktivitetsforskriftens § 19 og Rammeforskriftens § 70, understreker Løvstakken.

Avtalens innhold

  • Avtalen omhandler kompensasjon for lugar/døgndeling (bruk av en enkeltlugar natt og dag).
  •  Kompensasjonen er satt til 750 kroner per døgn. Satsen er avtalt regulert ihht. lønnsutvikling for industriarbeidere.
  •  Avtalen sikrer en lik kompensasjon for alle LOs medlemmer, enten de er ansatt i operatørselskapet eller leverandør-/underleverandørbedrifter.
  • Den forholder seg til de tilfellene der det etter Aktivitetsforskriften § 19 og Rammeforskriftens § 70 er gitt åpning for bruk av lugar-/døgndeling.
  • Operatøren skal i slike tilfeller gjennomgå begrunnelsen og behovet med de tillitsvalgte.
  • Avtalen legger til grunn at lugardeling først søkes løst ved frivillighet.
  • Operatørselskapet kompenserer de involverte bedrifter for kostnaden.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.