Fanemarkering mot Vikarbyrådirektivet

Publisert: 05.12.11

– innholdet kan være utdatert

Appellen til forbundsleder Hans O. Felix:

Vikarbyrådirektivet – nei takk!
Faste ansettelser – ja takk!

Så enkelt kan det sies, fordi det er det saken dreier seg om. Vi ønsker et arbeidsliv hvor den enkelte arbeidstaker skal ha en fast og sikker jobb å forholde seg til.

Vi vil ikke ha nok et EU-direktiv som svekker norsk arbeidsliv sett fra arbeidstakernes side.

Vi ønsker definitivt ikke et direktiv som legger til rette for at bemanningsbyråene skal bli en stor vekstbransje. Allerede i dag, uten dette direktivet, ser vi at store deler av denne bransjen er useriøs.

Vi registrer også at arbeidsgiverne, anført av NHO og VIRKE, ønsker direktivet velkommen. De ønsker å bruke direktivet til å sette press på AML-bestemmelser som regulerer innleie og midlertidige ansettelser.

Og de kan i neste omgang bruke direktivet som en anledning til å gå bort ifra inngåtte avtaler som de nå vil hevde er diskriminerende og derved ulovlige i forhold til EU-rett.

Regjeringa på sin side hevder at norske lover og avtaler står seg, la oss håpe den har rett. Men, så lenge det hersker tvil må denne komme arbeidstakerne til gode – altså Norge må bruke reservasjonsretten!

I 2013 er det stortingsvalg – et valg som vil være avgjørende for et godt arbeidsliv. De rødgrønne partiene har samarbeidet med fagbevegelsen og vist at de har en annen politikk enn de borgelige.

Vår oppfordring til regjeringa er at dette samarbeidet vil bli styrket hvis den bruker reservasjonsretten. Gjør regjeringa det, vil det for oss bety en positiv inngang til valgkampen. Vi ønsker å skape engasjement for at alle våre medlemmer skal stemme.

Velger regjeringa ikke å følge vårt råd, blir det adskillig vanskeligere å skape dette engasjementet. Spesielt hvis det viser seg at direktivet har de negative konsekvenser som vi frykter.

Så jeg avslutter som jeg begynte:

Ja, til faste ansettelser!
Nei, til vikarbyrådirektivet!

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.