Fanemarkering i Trondheim

- innholdet kan være utdatert

Fredag ble det arrangert fanemarkering i Trondheim til støtte for de streikende i energisektoren. Her kan du les Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet sin appell.

Fagforeningskamerater, streikende i energisektoren, gode venner.

Arbeidstakerne i energiselskap organisert i KS bedrift streiker på sjette uka. Vi streiker for innflytelse over egne vakt og beredskapsordninger. Vi streiker mot at arbeidsgivers ensidig skal fastsette avspaseringsreglene i disse ordningene.

Våre medlemmer er gjennom tariffavtalen pålagt å delta i hjemmevaktordning i bedriften. Det er i tråd med de beste tradisjoner i norsk arbeidsliv at det er en sammenheng mellom plikter og retter.

Har du plikt å delta i en beredskapsordning må det være en selvfølge at du skal ha rett til å innflytelse over utforming av ordningen.

Når minstestandarden i loven ble endra 1 juli i fjor sendte KS Bedrift ut brev til sine medlemsbedrifter med følgende innhold:

«Selv om bestemmelsen i tariffavtalen viser til en omregningsbrøk i loven på 1;5, gjelder altså det ikke etter 1 juli. Nå er hovedregelen 1; 7 og det er denne dere skal benytte.»

Altså en marsjordre om å endre etablerte vaktordninger ensidig fordi lovens minstekrav var endret.

En slik fremgangsmåte er uakseptabel og dette er hovedårsaken til at vi i dag streiker på sjette uka.

Vi streiker for å forsvare etablerte ordninger og vi streiker for å forsvare noe av det viktigste i norsk arbeidsliv, nemlig retten til innflytelse, retten til å forhandle og retten til å inngå avtaler om lønns og arbeidsvilkår.

Uten retter ingen plikter.

Vår motpart forsøker å begrunne angrepet på avspaseringsordningen med at vaktbelastningen er blitt så mye mindre. Spesielt oppfinnelsen av mobiltelefonen har gjort denne belastningen mindre, ifølge KS Bedrift.

Om dette skulle stemme må vi kunne si at det tok jaggu si tid før de oppdaga det! Mobiltelefonen gjør at der du tidligere måtte sitte hjemme ved fasttelefonen kan du nå følge jentungen på fotballtrening. Ja det stemmer nok det, men du må like fullt ha med backup fordi du må rykke ut midt under treningen.

Våre medlemmer må fortsatt rykke ut når strømmen blir borte uansett hvor ubekvemt tidspunktet er. Det skjer som oftest når det er dårlig vær, stormer, stort snøfall og så videre. Det skjer ikke på de mest tilgjengelige steder, ofte er det i ulendt terreng og langt til fjells.

Den appen som reiser opp igjen nedblåste stolper og linjer venter vi fortsatt på. Den mobilfunksjonen som måker vekk snø ligger nok noe frem i tid.

Vi påstår det motsatte, det finnes gode grunner for å hevde at vaktbelastningen har økt. Strengere krav til responstid fordi samfunnet er stadig mer avhengig av sikker og stabil strømforsyning, større vaktområder og ikke minst mer ekstremvær øker belastningen på tross av smarttelefoner.

Når KS Bedrift omtaler avspaseringen etter ei hel vaktuke som en ekstra ferie, viser det en total mangel på forståelse for folk sin arbeidssituasjon. Det er en hån mot arbeidstakerne som står på natt og dag for å holde det norske strømnettet oppe.

Arbeidsmiljøloven gir Arbeidstilsynet kompetanse til å fastsette omregningsfaktor for avspasering dersom en av partene bringer saken inn for behandling. Fire saker der arbeidsgiver ensidig har endret denne faktoren er brakt inn for tilsynet. Tre av sakene er behandlet og i alle Tre har tilsynet fastslått at faktoren fortsatt skal være 1; 5, ikke 1; 7 slik arbeidsgiver ønsker. Tilsynet slår fast det samme som vi hevder. Det er endring i belastningen som skal utløse endring i omregningsfaktor, ikke endring av lovens minstebestemmelse.

Lovendringen har ikke medført noen endring i vaktbelastning, altså skal det ikke være noen automatikk i at arbeidsgiver kan endre ordningen.

Vi har under streiken lansert flere forslag til løsninger som ivaretar vårt krav om innflytelse på egne arbeidsforhold. Samtlige forslag har blitt avvist med varierende begrunnelser.

Våre medlemmer har sammen med medlemmer i Fagforbundet og Delta stått i en hard arbeidskonflikt i seks uker. De fortjener en stor honnør for innsatsen. Det kan være krevende å streike, men noen ganger er det helt nødvendig. Vi streiker så lenge som nødvendig og ikke ett minutt lengre.

Takk for innsatsen og stå på videre!

Trondheim 4. november 2016 (sjekkes mot framføring)