Fanemarkering 17. november mot ny uføretrygd

Publisert: 15.11.10

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen legger i desember fram forslag til ny uføretrygd. Følgende rettigheter er truet: 

  • Kutt i behovsprøvet barnetillegg på opp til 22.000
  • Uføre skal ikke lenger betale skatt som pensjonister, men som lønnsmottakere. Dette rammer spesielt de uføretrygdede med lavest inntekt
  • Varig uføretrygd erstattes med midlertidig uførestønad
  • Beløpet en uføretrygdet kan tjene reduseres fra 1 G (75.000) til et symbolsk beløp
  • Kutt i alderspensjonen pga levealdersjustering
     

Initiativtakerne oppfordrer alle fagforeninger og organisasjoner til å delta på markeringen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.