Fagforeningsledere drept

- innholdet kan være utdatert

I Guatemala ble Fredy Geovani López Caal, sekretær for sykehusarbeidernes fagforening, drept natt til 27. september. Han ble skutt av ukjente gjerningsmenn.
– Dette er nok en demonstrasjon av risikoen forbundet med å være tillitsvalgt i Guatemala, sier generalsekretær Sharan Burrow i ITUC. – Det er viktig at myndighetene forplikter seg til full respekt for ILO-konvensjoner ratifisert av Guatemala, slik at fagorganiserte fritt kan utøve stt fagforeningsarbeid uten å risikere livet.
I Honduras er fagforeningsleder Juana Bustillo, president av trygdesystemets arbeidstakerforening (SITRAIHSS) og medlem av National Resistance Front (FNRP) drept. Dette drapet er nok en tragisk episode i en bølge av undertrykking og vold mot tillitsvalgte i fagbevegelsen de siste årene. Siden statskuppet den 28. juni 2009 er arbeidere som protesterer mot kuppet møtt med forfølgelse, drap og fengsel.

Ifølge informasjon ITUC har, følger dette drapet det samme mønsteret med
 forfølgelse og forsøk på å ta livt av fagforeningsaktivister. Det bør bemerkes at Juana Bustillo hadde vært involvert i demonstrasjonen ledet av FNRP 15. september, som ble møtt med brutal statlig undertrykkelse.