Fafo-seminar om tjenestepensjoner

- innholdet kan være utdatert

Programmet er delt opp i to sesjoner. Før lunsj er temaet Hva skjer med tjenestepensjonene, med innlegg av Fafo-forsker Geir Veland og leder av Banklovkommisjonen, Erling Selvig. Selvig vil kommentere de nye reglene for tjenestepensjoner som nå utarbeides.
Jan Otto Risebrobakken, Storebrand, Jan Aaboen, Pensjonistforbundet, Tor Arne Solbakken LO og Svein Oppegaard, NHO debatterer deretter innleggene.
Etter lunsj er temaet Fremtidens valg, tilpasninger og ytelser, med innlegg av daglig leder i Fafo, Jon M. Hippe og Alexandra Plathe, partner i Steenberg og Plathe. Deres innlegg kommenteres av Axel West Pedersen ved Institutt for Samfunnsforskning, Eystein Gjelsvik, LO og Pål Skarsbak, Virke.
Seminaret er gratis og det er begrenset antall plasser. Påmelding innen 20. mars over web.
Se hele programmet her.