FAFO-seminar om nordiske modeller

- innholdet kan være utdatert

Det blir kommentarer fra og debatt med nordiske forskere. Seminaret er gratis og varer fra kl 09.00 til 12.00.

Følgende program er satt opp;


1. Grunnpilarene i de nordiske modellene, Jon Erik Dølvik


2. Landrapport Norge 1990-2012, Jon M. Hippe og Øyvind Berge


3. Befolkningsutvikling, skatt og utfordringer for velferdsstaten, Tone Fløtten og Johan Christensen


4. Norske utfordringer: Oppspill til debatt.


Detaljert program finnes på seminarets hjemmeside.