Fafo-rapport om etnisk mangfold

Publisert: 28.02.13

– innholdet kan være utdatert

Forskerne har delt opp problemstillingen i fire:

  • Hva slags etnisk mangfold vi har i det norske arbeidslivet?
  • Hvor omfangsrikt er diskriminering?
  • Hva vet vi om tiltakene for økt mangfold og effektene av disse tiltakene?
  • Hvor stor er innsatsen for planmessig manfoldsarbeid – og hva kjennetegner arbeidsgivere som arbeider planmessig?

Rapporten “Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet” er laget av Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Les også mer på arbeidslivet.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.