Fafo-rapport om arbeidstid

Publisert: 30.05.13

– innholdet kan være utdatert

Mens diskusjonene i perioden 2005 til 2009 dels dreide seg om redusert arbeidstid og sekstimersdag, har tema de siste årene heller vært deltid, helgearbeid, og arbeidstidsordninger med periodevis utvidet arbeidstid, skriver Dag Olberg i Fafo på arbeidslivet.no.

Dilemmaer og utfordringer

Hva skal reguleres i arbeidsmiljøloven? Og hva bør reguleres i tariffavtaler? Hvordan skal forholdet mellom reguleringer på sentralt og lokalt nivå være? Og hvor mye arbeider arbeidstakere og i hvilket tempo?

Les mer i samlerapporten

Fafo har nylig gitt ut en samlerapport som gir en oversikt over utviklingen på arbeidstidsområdet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.