Fafo-rapport om arbeidstid

Publisert: 30.05.13

– innholdet kan være utdatert

Mens diskusjonene i perioden 2005 til 2009 dels dreide seg om redusert arbeidstid og sekstimersdag, har tema de siste årene heller vært deltid, helgearbeid, og arbeidstidsordninger med periodevis utvidet arbeidstid, skriver Dag Olberg i Fafo på arbeidslivet.no.

Dilemmaer og utfordringer

Hva skal reguleres i arbeidsmiljøloven? Og hva bør reguleres i tariffavtaler? Hvordan skal forholdet mellom reguleringer på sentralt og lokalt nivå være? Og hvor mye arbeider arbeidstakere og i hvilket tempo?

Les mer i samlerapporten

Fafo har nylig gitt ut en samlerapport som gir en oversikt over utviklingen på arbeidstidsområdet.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.