Fafo-notat om uførepensjon

- innholdet kan være utdatert

Fafo-forsker Geir Veland har skrevet notatet. Forslag til ny uførepensjonsordning i offentlig sektor er tema i dette notatet. I tillegg presenteres data om utbredelsen av uførepensjoner og andre forsikringsordninger i privat sektor.
Last ned Fafo-notatet Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor.
Les mer på fafo.no.