Færre skader i kraftnæringen

Publisert: 14.05.13

– innholdet kan være utdatert

– Det er gledelig at skadetallene i kraftnæringen utvikler seg i riktig retning. Like fullt har vi en stor jobb å gjøre på HMS-feltet. Det er fortsatt for mange som skader seg i arbeidet, og for mange alvorlige skader, sier Mona Askmann, direktør for kompetanse og FoU i Energi Norge.

Antallet skader per million arbeidstimer (H2) var i fjor 18,6. Det er en reduksjon på 18 prosent siden 2011. Kraftbransjen har likevel 50 prosent flere skader enn industrien per million arbeidstimer.

Les mer på energinorge.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.