Færre HMS-forskrifter

Publisert: 08.12.11

– innholdet kan være utdatert

Målet er å få til en bedre og mer helhetlig struktur og gjøre regelverket mer tilgjengelig. Forskriftene får virkning fra 1. januar 2013, slik at virksomhetene skal ha god tid til å bli kjent med disse.

Arbeidstilsynet vil sammen med organisasjonene, gjennomføre et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg i 2012. Formålet er å revitalisere reglene om HMS ute i bedriftene.

Strukturen i de nye forskriftene bygger på følgende systematikk:

  • Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet
  • Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen
  • Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet.

De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer.

Forskriftene blir publisert på Lovdata.  

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.