EVRY gjør hovedtillitsvalgt overtallig

- innholdet kan være utdatert

Det mener fagforeningen er brudd på arbeidslivets regler og IKT Bransjens Fagforening ber fagbevegelsen støtte Hanssen.
EVRY måtte gjennom en langvarig omstillingsprosess etter tap av en kontrakt. Allerede i starten av omstillingen ble hovedtillitsvalgt John Christian Hanssen, organisert i EL & IT Forbundet, ført opp som overtallig.
IKT Bransjens Fagforening reagerte på bedriftens handlemåte og Hanssen ble fjernet fra lista. Som hovedtillitsvalgt hadde Hanssen en sentral rolle med å støtte våre medlemmer gjennom de videre omstillingene.

Feil bruk av lovverk


Nå er bedriften snart ferdig med prosessen og EVRY har igjen varslet at hovedtillitsvalgt er ført opp på overtalliglista. Det ble gjort uten først å ha hatt obligatoriske drøftelser etter hovedavtalens § 5-11. Bedriften henviste i stedet arbeidsmiljølovens § 15-1, som brukes når man er vanlig ansatt.
Hovedavtalens § 5-11 skal sikre at kompetansen som tillitsvalgte får gjennom sin funksjon, skal vurderes før det gjennomføres lovpålagte drøftinger ved oppsigelser. Dette er et viktig prinsipp som gjør det mulig å være tillitsvalgt.

Manglende respekt


Hanssen har 31 års ansiennitet, og har gjennom de fire siste årene brukt 80 prosent av sin stilling som hovedtillitsvalgt. Før det fungerte han som hovedtillitsvalgt i mer enn 50 prosent fra 2005. Da ser vi bort fra alt han har gjort på fritida.
IKT Bransjens Fagforening påpeker at Hanssen ikke kan vurderes som å være overtallig. Når EVRY ser bort fra slike forhold, viser bedriften manglende respekt for hovedavtalens partsforhold og den funksjon og oppgaver en tillitsvalgt har.

Prosessen må stanses!


Fagforeninga oppfordrer EVRY om å stanse prosessen mot forbundets hovedtillitsvalgt i bedriften. Det må vises respekt for arbeidet som tillitsvalgte gjør i henhold til inngåtte avtaler om å gi tillitsvalgt vilkår for å utøve sitt verv.

Kontaktinfo:


Per Gunnar Salomonsen, leder IKT Bransjens Fagforening, mobil 916 98250,
Esben Smistad, nestleder IKT Bransjens Fagforening, mobil 919 99 692.