EU skrinlegger streikeregulering

Publisert: 14.09.12

– innholdet kan være utdatert

Forslaget skulle også regulere forholdet generelt mellom kollektive rettigheter og adgangen til å etablere seg og yte tjenester innenfor EØS-området (de fire friheter).

Får ikke flertall

Årsaken til at kommisjonen trekker forslaget er at den forstår at det er umulig å få flertall for forslagets innhold. Blant annet har EU- og EØS-landene ulike regler og ordninger for streikeretten.

Aktiv arbeidsminister

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har engasjert seg aktivt i saken, og har blant annet skrevet brev til kommisær Andor hvor hun støtter de medlemsstatene som har sendt “gult kort” til Kommisjonen, fordi de mener at den ikke kan fremme denne typen forslag.

– Det må være opp til de enkelte landene å regulere forhold som streikerett, og slike rettigheter bør ikke anses som en restriksjon på adgangen til å yte tjenester, skriver statsråden i en pressemelding.

Fortsatt jobb å gjøre

Kommisjonen må likevel lage ordninger mellom økonomisk frihet og retten til sosial trygghet. Europadomstolen har med dommene i Viking- og Laval-sakene skapt ny problemer som må løses, påpeker den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS).

DEFS krever at Kommisjonen utarbeider et forslag til en sosial protokoll som må slå fast

  • at EUs indre marked ble skapt for å øke innbyggernes sosiale trygghet
  • at hvis det oppstår konflikter mellom sosiale rettigheter ogøkonomisk frihet og konkurranse, må sosiale rettigheter ha forrang.
  • at fri konkurranse ikke skal brukes til å undergrave nasjonale sosiale ordninger og arbeidslivslover og skape en urettferdig kokurranse på lønninger og arbeidsforhold.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.