EU-rapport om kvinner i arbeidslivet

Publisert: 13.03.12

– innholdet kan være utdatert

Rapporten går blant annet i dybden på arbeidsrelatert kreft, uformelt arbeid, hjemmetjenester og annet arbeid i hjemmet. Forskningen setter fokus på den store veksten i servicesektoren, vold og trakassering og økende tendens til å at flere og flere jobber utenfor ordinær arbeidstid.

Her kan du laste ned publikasjonen(på engelsk i pdf).

Se også Arbeidstilsynets faktaside om likebehandling i arbeidslivet.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.