EU må respektere ILO

Publisert: 26.09.11

– innholdet kan være utdatert

Kriser kan ikke brukes til å tråkke på internasjonale regler sa han Somavia.

Generalsekretæren er glad for at EU-kommisjonen skal vurdere et lovforslag som klargjør forholdet mellom det indre markedet og respekten for ILOs konvensjoner.

Han kom også med kritikk av EU-domstolen som tydelig ikke forstår ILOs regelverk. Han påpekte at EU også må se på EU-domstolens holdning til ILO-konvensjonene.

Deler av Somavias engelske tale kan du lese på LOs EUrologg.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.