EU må respektere ILO

- innholdet kan være utdatert

Kriser kan ikke brukes til å tråkke på internasjonale regler sa han Somavia.
Generalsekretæren er glad for at EU-kommisjonen skal vurdere et lovforslag som klargjør forholdet mellom det indre markedet og respekten for ILOs konvensjoner.
Han kom også med kritikk av EU-domstolen som tydelig ikke forstår ILOs regelverk. Han påpekte at EU også må se på EU-domstolens holdning til ILO-konvensjonene.

Deler av Somavias engelske tale kan du lese på LOs EUrologg.