EU må øke klimainnsatsen

- innholdet kan være utdatert

Uttalelsen kommer i forbindelse med de pågående internasjonale forhandlingene. EU må ta initiativ til forpliktelser om ambisiøse måltall på miljøkonferansen 2010.
– EUs nåværende standpunkt om ikke å heve utslippsreduksjonen til 30 prosent før andre land gjør det samme, må revurderes, mener ETUC.
Det er behov for en 85 prosents reduksjon i klimagassutslippene innen 2050, noe som innebærer en reduksjon i 2020 på minst 25 til 40 prosent i de industrialiserte landene.
Når det gjelder de internasjonale finansielle forpliktelsene, må Europa sørge for at midlene som skal tildeles utviklingslandene distribueres så snart som mulig i 2010.
Les hele uttalelsen på ETUC sine hjemmesider.