EU kan fjerne norske dumpingtiltak

- innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen er at EU-kommisjonen ønsker å stramme inn praksisen av utsendingsdirektivet. Tiltak som foreslås i direktivet er forbud mot at firmaer kan etablere postkasseselskaper i andre EU-land som kun drier utleie eller underentreprise med bruk av utstasjonert arbeidskraft.


Øker informasjonskravet


Det foreslås derfor regler som gjør at medlemsstatene skal gi informasjon om arbeidsvilkår, regler om administrativt samarbeid over grensene, krav om solidaransvar overfor direkte underentreprenører osv.


Direktivforslaget inneholder også en uttømmende liste over hvilke nasjonale kontrollmekanismer og administrative krav som skal tillates. Det er kun disse kontrolltiltakene som kan innføres, ingen andre.


Og det er her de norske tiltakene kommer i faresonen. De står nemlig ikke på lista over lovlige tiltak.


Les mer i Frifagbevegelse.